vrijdag 29 maart 2019
Bomen maken (tijdelijk) plaats voor bijen
> Bekkevoort

Om een aantal soorten solitaire bijen een handje te helpen, hebben we in de gemeente Bekkevoort enkele taluds in een zestal holle wegen terug open gekapt. Dit gebeurt door de bomen en struiken in een hakhoutbeheer te zetten. Het extra zonlicht dat hierdoor de bodem raakt, is ideaal voor bijen die in de grond nestelen, maar ook voor heel wat bloemen en kruiden. De komende jaren zullen de bomen en struiken terug kunnen uitschieten.

In Noord-Hageland hechten we veel belang aan bijen. Zij zijn onmisbaar bij het bestuiven van allerhande bloemen. Dit is uiteraard belangrijk voor de biodiversiteit maar ook voor de vele fruitboeren in onze streek. Het zijn niet alleen de honingbijen die instaan voor de bestuiving van hun bloesems. Ook allerhande wilde bijen en hommels dragen daar hun steentje toe bij.

Daarom werden er in het kader van het project “Meer natuur voor pittig fruit” al heel wat bijenhotels verspreid onder fruittelers en particulieren door het regionaal landschap Noord-Hageland. Deze hotels vormen geschikte verblijven voor wilde bijen.

Indien je in onze streek een mooie bloesemwandeling onderneemt, ga je ongetwijfeld ook passeren langs enkele andere pareltjes van het Hagelandse landschap: de holle wegen. Je vindt deze weggetjes en paden uitgesleten op de flanken van de talrijke heuvels. In de randen van deze holle wegen vinden ook heel wat wilde solitaire bijen een thuis. Zo zijn er in één holle weg in Bekkevoort alleen al 55 verschillende soorten aangetroffen. Dit is een bont allegaartje met verschillende levenswijzen. Velen zijn enkel kort in de lente actief, anderen vliegen enkel uit in de herfst. Sommigen kunnen enkel overleven door een symbiose met één specifieke plant, anderen zijn minder kieskeurig en helpen ook mee in de fruitteelt.

Wat ze wel gemeen hebben, is dat ze houden van veel zon. Ze nestelen graag in snel opwarmende schrale taluds, die van oudsher gemakkelijk te vinden waren in holle wegen. Een traditioneel hakhoutbeheer zorgt ervoor dat periodiek de zonnestralen hun weg vinden naar de bodem waar de bijen met honderden tegelijk ieder hun eigen gangetje kunnen graven.

Maar tradities geraken soms wat verwaarloosd en om de bijen in Bekkevoort alle kansen op overleven te geven, willen we graag terug wat open plekken creëren in de holle wegen. In de toekomst hopen we dit gestructureerd aan te kunnen pakken door een natuurbeheerplan voor de Bekkevoortse holle wegen uit te rollen. Voorlopig hebben we al 6 van de meest geliefde plekjes van de bijen terug zonbeschenen gemaakt door bomen en struikgewas terug te zetten.

De komende jaren zal het hakhout weer mogen groeien en daarna begint de cyclus van boompjes kappen naar nestelende bijtjes voor de bloemetjes opnieuw zoals het al lang was en hopelijk nog lang mag  blijven. Dit project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Ook Provincie Vlaams-Brabant en gemeente Bekkevoort leverden hun financiële steun.