Cultuurhistorie

Het Noord-Hagelandse landschap wordt gekenmerkt door de Demer met zijn prachtige vallei die omringd is door de typische ijzerzandsteenheuvels.

Men gebruikte de bruine ijzerzandsteen om gebouwen mee op te richten. Vandaar dat een groot deel van ons cultuurhistorisch erfgoed zoals kerken, hieruit opgebouwd is.
De ijzerzandsteen werd ontgonnen uit groeves, waarvan sommige nog goed in het landschap herkenbaar zijn. Het Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw wil helpen om waar mogelijk deze ijzerzandsteengroeves terug open te maken om zo de specifieke fauna en flora terug kansen te geven. Daarnaast is het interessant om hergebruik van de ijzerzandsteen voor de restauratie van oude gebouwen verder te onderzoeken.

Met het project ‘Het ABC van de Demervallei’ gaan we op zoek naar de rijke geschiedenis van de Demervallei. We willen dit boeiende verhaal levend houden en delen met alle Demerliefhebbers.