De Demervallei

De Demervallei, een blauw-groen oranje lint...
Als een blauw-groen lint slingert de Demervallei tussen de Hagelandse heuvels door. Blauw … omdat de vallei een belangrijke functie heeft op het vlak van waterberging en afvoer; en groen… omdat we hier unieke natuurwaarden terugvinden en er nog heel wat potenties zijn op het vlak van natuurontwikkeling.

Daarnaast spreken we ook van de Demervallei als oranje lint. Want de vallei biedt met haar unieke landschappen en natuur een mooi kader voor natuurgerichte recreatie.

Dat de Demer zich niet zomaar in een keurslijf laat gieten, hebben de bewoners van de vallei aan de lijve ondervonden. De overstromingen van 1998 staan in ons geheugen gegrift. Daarop zijn de beleidsvoerders wakker geschoten en hebben ingezien dat een andere aanpak van het waterbeheer nodig is. Met het Strategisch Project Demervallei ondernemen we actie om de papieren plannen te helpen omzetten naar concrete realisaties.

Een rivier is als een levensader. Dat heeft men in Diest en Aarschot ook begrepen. Met acties als het openleggen van de Demer door Diest en het opnieuw watervoerend maken van de Laak door Aarschot wil men de stad nieuw leven in blazen.

En met het project 'ABC van de Demervallei' willen we het Demerlandschap leesbaar maken voor het brede publiek. We verzamelden allerlei getuigenissen en informatie over de oude landgebruiken die in de vallei in de ABC-brochure.