Eerste heraansluiting Demermeander
> Vinkenberg

Op 14 januari zijn de voorbereidende werken van start gegaan om in het deelgebied Vinkenberg, tussen Diest en Scherpenheuvel-Zichem, de eerste oude meanderarm terug met de Demer te herenigen. Deze ingreep gebeurt in het kader van het Sigmaproject Demervallei. De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos werken samen om de waterveiligheid te verbeteren en tegelijk de Europese natuurdoelen te realiseren.

Momenteel maken ze het terrein vrij zodat de verzande meander opnieuw tot op de bedding uitgegraven kan worden. Hierdoor komt er ruimte vrij om de Demer en meander via doorsteken opnieuw met elkaar te verbinden.

De werken in Vinkenberg kunnen gezien worden als een pilootproject waar uit geleerd kan worden voor de verdere realisatie binnen de Demervallei en kaderen ook in het Europese LIFE-project Belini. Met dat project bundelen acht Belgische partners hun krachten om de waterkwaliteit in het Zenne-, Dijle- en Demerbekken te verbeteren. Belini omvat tal van maatregelen die bijdragen tot een verbeterde biodiversiteit en een beperking van het overstromingsrisico.

 

Meer informatie over de werken aan de Vinkenberg vind je op de website van het Sigmaplan onder het project Demervallei:
https://sigmaplan.be/nl/projecten/demervallei/