Holsbeek kleurt speelpleinen groen

Dankzij een provinciale subsidie realiseren de gemeente Holsbeek en het Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw het Holsbeeks speelweefsel, een netwerk van zes groene speelplekken in de gemeente.

Chiroterrein Kortrijk-Dutsel
Het openbare terrein van Chiro Kortrijk-Dutsel is een eerste realisatie. We vormen het Chiroterrein om tot een groene speelplek waar natuur en recreatie samengaan. Met de Chiroleiding doorloopten we een participatief traject om samen tot een gedragen inrichtingsplan te
komen. Ondertussen zijn de eerste werkzaamheden gestart: de totempaal en het infobord van de koestersoort 'de patrijs' prijken langs de bijhorende toegangspoort tot het bestaande bosje. Ook een heuse takkenril slingert doorheen het speelbosje.
Op zondag 26 november stond de aanplant van de hagen, heggen, bosrand en bomen op het programma. Deze aanplant was het startschot voor de uitvoering van het hele project 'Holsbeeks speelweefsel'. Na een woordje uitleg van de verschillende partners, het symbolisch aanplanten van een appelaar en het onthullen van het infobord ging de Chiro samen met het Regionaal Landschap aan het werk. Het aanplantmoment was geïntegreerd in een groot spel van de Chiro. Om de beurt hielp een groep met het aanplanten terwijl andere groepen zich uitleefden elders op het terrein. Tussendoor was er tijd voor verse appelsap en een lekker stuk cake!

Komende maanden werken we dit terrein verder af met een speelgracht, amfitheatertheater, wilgenhutten en boomstammen als speel- en zitelementen.

Project 'Holsbeeks speelweefsel'
Het project omvat zes locaties, verspreid over de gemeente en gelegen langs het bestaande wandelnetwerk, die worden opgewaardeerd tot
natuurlijke en laag dynamische rust-, speel- en picknickplekken. Elke locatie is gelegen in een verschillend landschapstype: de wijk Bergeveld, de Kartuizersstraat en het Chartreuzenbos in de gemeente Holsbeek, de Dreef in Kortrijk-Dutsel, de site van het kasteel van Horst in Sint-Pieters-Rode en een perceel langs de holle weg in het verlengde van de Jansbergstraat in Nieuwrode.

De provinciale koesterburencampagne maakt ook deel uit van dit project. Op elke locatie treffen we inrichtingsmaatregelen om een soort, die van nature in de omgeving van de plek voorkomt, in de schijnwerpers te zetten. Dit gebeurt via houten totempalen en infoborden maar ook via het aanplanten van specifieke groenstructuren ten gunste van de gekozen koestersoort.

Meer weten over het 'Holsbeeks speelweefsel'?
Pepijn Verbeeck, projectmedewerker
016 61 92 26 pepijn.verbeeck@rlnh.be