Landbouwers helpen onze akkervogels!

Onze regionale bedrijfsplanner van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) contacteerde vorig jaar in Noord-Hageland de landbouwers met percelen binnen een akkervogelgebied met de vraag om in te stappen in een beheerovereenkomst. Er zijn overeenkomsten afgesloten voor maar liefst 74 nieuwe bloemenstroken (22,8 ha) en 44 nieuwe faunastroken (20,5 ha). Ook het aandeel wintervoedsel steeg licht met 11,1 ha, wat de totale oppervlakte in de Noord-Hagelandse akkervogelgebieden nu brengt op 67,3 ha. Door dergelijke gebiedsgerichte werking proberen we samen akkervogels opnieuw voldoende kansen te bieden voor een duurzame populatiegroei.

Sinds 2007 werkt Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw samen met een bedrijfsplanner van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). In 2018 zetten we samen actief in op een projectmatige werking rond soorten. In Noord-Hageland werd hierbij de kaart getrokken van akkervogels en de bruine vuurvlinder. Bedrijfsplanner Matthias Lemmens contacteerde in onze regio de landbouwers met percelen binnen een akkervogelgebied met de vraag om in te stappen in een beheerovereenkomst. Door deze overeenkomst -steeds voor een periode van 5 jaar- met de VLM af te sluiten, krijgen landbouwers financieel een duwtje in de rug en stimuleren ze de biodiversiteit op hun percelen. En dat werpt in deze regio duidelijk zijn vruchten af!

Akkervogelmaatregelen
Een van de maatregelen voor akkervogels is bijvoorbeeld het telen van een zaadleverend gewas. Dat gewas (meestal tarwe of japanse haver) blijft tijdens de winter behouden op het veld en dient als voedsel voor de overwinterende akkervogels. Zo wordt een verhoogde sterfte in de winterperiode door voedseltekort vermeden. Typische akkervogels die hier dankbaar gebruik van maken zijn o.a. geelgors en veldleeuwerik.

In de gebieden waar de voorbije jaren al een grote oppervlakte faunavoedselgewas werd gerealiseerd, werd de landbouwer vooral aangemoedigd om bijkomende fauna- en/of bloemenstroken aan te leggen. Deze stroken helpen akkervogels in de zomerperiode een geschikte nestplek met voldoende voedsel te vinden.

Resultaten 2018
Zo zijn er recent in het Noord-Hageland overeenkomsten gesloten met de landbouwers voor de aanleg van maar liefst 74 nieuwe bloemenstroken (22,8 ha) en 44 nieuwe faunastroken (20,5 ha). Ook het aandeel wintervoedsel steeg licht met 11,1 ha, wat de totale oppervlakte in de Noord-Hagelandse akkervogelgebieden nu brengt op 67,3 ha.

Door dergelijke gebiedsgerichte werking proberen we samen akkervogels opnieuw voldoende kansen te bieden voor een duurzame populatiegroei. Dit mooie resultaat is te danken aan een goede samenwerking tussen onze bedrijfsplanner en de lokale landbouwers! Deze samenwerking zal dan ook de komende jaren zo goed mogelijk worden voortgezet en waar mogelijk nog uitgebreid.

Andere beheerovereenkomsten
Het gamma aan milieumaatregelen is trouwens erg divers. Zo bestaan er naast de akkervogelmaatregelen ook beheerpakketten voor het bestrijden van erosie, het beschermen van bosranden, waterlopen en holle wegen en maatregelen voor het beschermen van weidevogels. Neem zeker een kijkje op www.vlm.be  (zoekterm ‘beheerovereenkomsten’) voor meer informatie!

Contact
bedrijfsplanner Noord-Hageland
Matthias Lemmens
0499  59 38 39
matthias.lemmens@vlm.be