donderdag 26 juli 2018
Natuurherstel weekendvijvers
> Demerstraat Rotselaar

Een complex van 11 vijvers in de Demerstraat in Rotselaar vormen een thuis voor heel wat bijzondere watergebonden dieren zoals de ijsvogel, de kleine watersalamander, de kleine spinnende watertor… Deze dieren hebben het erg moeilijk om te overleven  omdat de vijvers nagenoeg helemaal in de schaduw zijn te komen liggen. Vandaar dat we samen met de eigenaars een duurzaam biodiversiteitsproject indienden bij de provincie Vlaams-Brabant. De eerste werken zijn ondertussen van start gegaan!

De uitvoering van de werken gebeurt in fases:
einde juni 2018:
afbreken van diverse constructies en een deel van de omheiningen, opruimen van zwerfafval.
juli  2018:
kappen van het gros van de bomen, vooral coniferen. Inheemse moederbomen blijven behouden. Het terrein zal nadien terug tot bos evolueren, waarbij we er wel naar streven om de zones rond de vijvers op te houden. Er zal ook een bosstrook gekapt worden om nadien een gevarieerde bosrand aan te leggen.
najaar 2018:
vijverwerken: aanschuiningen, aanleg plas-draszone en schiereiland.

En na de werken?
> De inheemse loofbomen laten we weer uitschieten zodat het gebied bosrijk blijft. Exotische boomsoorten houden we zo goed als mogelijk in toom.
> Door het aanschuinen van oevers ontstaan er dunne laagjes water die makkelijk opwarmen en een ideaal leefgebied vormen voor heel wat ongewervelde diertjes. Deze vormen op hun beurt voedsel voor vogels en zoogdieren.
> Met deze maatregelen bieden we meer kansen te bieden aan een divers gamma aan watergebonden planten en dieren.

Heb je ook interesse in de aanleg of het herstel van waterpartijen?
Contacteer ons voor vrijblijvend advies en een mogelijke samenwerking. En dankzij subsidies blijft het kostenplaatje voor u beperkt!

Meer weten?
Nobby Thys, biodiversiteitsmedewerker
016 61 92 28
nobby.thys@rlnh.be