vrijdag 21 april 2017
Bijencursus

Al ooit gehoord van roodgatjes, geeltipjes en slobkousbijen? Tijdens deze cursus leert Joeri Cortens van Natuurpunt CVN je de voornaamste solitaire bijen herkennen. Je komt meer te weten over hun levenswijze, nestgelegenheid en voedselplanten.

Programma

theorielessen:
vrijdagen 21/4 en 28/4
van 19.30 u. tot 22 u.
gemeentehuis Bekkevoort, Eugeen Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort

praktijklessen
zondagen 23/4 en 30/4
van 14 u tot 17 u.
één les in Bekkevoort en één les in de regio Zuid-Hageland

Kostprijs
20 euro

Meer info en inschrijven
Nobby Thys, biodiversiteitsmedewerker
info@rlnh.be of T 016 61 92 28

Deze bijencursus kadert binnen het project 'Meer natuur voor pittig fruit', gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

Initiatief van Regionaal Landschap Noord-Hageland en Regionaal Landschap Zuid-Hageland i.s.m. natuurstudiewerkgroep Hagelandse Heuvelstreek en met steun van de provincie Vlaams-Brabant..