maandag 30 oktober 2017
Voordracht: Koester onze wilde bijen
> Lubbeek
Wormkruidbij © Gilbert Loos

Spreker Nobby Thys neemt je op sleeptouw voor een kennismaking met de wilde bijen in ons eigen landje. Je kent waarschijnlijk de honingbij maar heb je ooit al gehoord van de heggerankbij, de tuinbladsnijder of de blauwe metselbij? Denk je bij vosje niet spontaan aan een bij maar aan een ander dier? Kom dan zeker naar deze boeiende voordracht!

We kijken door een insectenbril naar bloemen en nemen een aantal bestuivers onder de loep. Je komt heel wat te weten over de verschillende wilde bijensoorten, hun nestjes en waar ze te vinden. Je leert op welke manier bloemen insecten lokken en wat het belang is van bijen als bestuivers. Je maakt kennis met een aantal courante soorten zoals de tronkenbij, de wolbij, enz…, en hun typische levenswijze.

Heb je een plekje op het zuiden gericht en in de zon gelegen bv. in je tuin, aan je gevel, in een boomgaard…? Dan kan jij deze solitaire bijen helpen door een nestblok op te hangen! Verder krijg je tips om wilde bijen een handje te helpen.

Wanneer?
maandag 30 oktober 2017: voordracht 'Koester onze wilde bijen'
van 19.30 u. tot 22 u.

Waar?
Gemeentelijke bibliotheek Lubbeek
Gellenberg 14 a
Lubbeek

Inschrijven
Deze voordracht is gratis, maar graag even inschrijven bij:
Gerda Van Hoovels
016 62 21 67 of info@natuurpuntlubbeek.be

Meer weten?
Nobby Thys, biodiversiteitsmedewerker Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw
016 61 92 28 of nobby.thys@rlnh.be

Deze avond kadert binnen het project 'Meer natuur voor pittig fruit', gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. meer info: www.grensregio.eu

Een organisatie van Natuurstudiewerkgroep Hagelandse Heuvels, Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw, de gemeente Lubbeek, Natuurpunt Lubbeek. Met steun van provincie Vlaams-Brabant