donderdag 22 februari 2018
Winteravond: Everzwijnen in opmars
> Webbekoms Broek Diest
het everzwijn: verrijking of bedreiging?

Sinds 2006 is het wild zwijn steeds nadrukkelijker aanwezig in Vlaanderen. De ene onthaalt het dier op gejuich, de andere ziet het dier liever zo snel mogelijk weer verdwijnen. Feit is dat het wild zwijn behoort tot het inheems wild en een verrijking kan vormen voor de  biodiversiteit. Omgeploegde weides, vraatschade, kans op overdracht van wildziektes naar varkens, een verhoogd risico op aanrijdingen… vormen de keerzijde van de medaille. Hoe moet het nu verder?

Plaats van afspraak
Bezoekerscentrum Webbekoms Broek
Omer Vanaudenhovenlaan 48
3290 Diest

Praktisch
Deze gratis winteravond start om 20 u. en eindigt omstreeks 22.30 u.

Info
Bezoekerscentrum Webbekoms Broek
T 013 35 86 58 of webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be

Deze winteravond is een organisatie van Bezoekerscentrum Webbekoms Broek in samenwerking met Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw en met steun van de provincie Vlaams-Brabant