Onze partners

Het Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw is een samenwerkingsverband. Dat betekent dat wij met verschillende partners samenwerken rond natuur en landschap:
Overheden
> de tien gemeenten van ons werkingsgebied
Aarschot: www.aarschot.be
Begijnendijk: www.begijnendijk.be
Bekkevoort: www.bekkevoort.be
Diest: www.diest.be
Holsbeek: www.holsbeek.be
Lubbeek: www.lubbeek.be
Rotselaar: www.rotselaar.be
Scherpenheuvel-Zichem: www.scherpenheuvel-zichem.be
Tielt-Winge: www.tielt-winge.be
Tremelo: www.tremelo.be


> de provincie Vlaams-Brabant: www.vlaamsbrabant.be

> de Vlaamse overheid:
Agentschap voor Natuur en Bos: www.natuurenbos.be
Agentschap Onroerend Erfgoed: www.onroerenderfgoed.be
Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening: www.ruimtelijkeordening.be
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: www.lne.be
Vlaamse Landmaatschappij: www.vlm.be
Vlaamse Milieumaatschappij: www.vmm.be
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening: www.vmw.be

Natuurverenigingen
> Natuurpunt vzw: www.natuurpunt.be
> Natuurpunt Oost-Brabant: www.natuurpunt.be/oost-brabant
> Vrienden van Heverleebos en Meerdaelwoud: www.vhm-vzw.org
> Mooi Averbode Bos en Heide: http://www.averbodebosenheide.be

Toeristische organisaties
> Toerisme Vlaams-Brabant: www.toerismevlaamsbrabant.be
> Toerisme Hageland: www.toerismehageland.be
> PASAR vzw: www.pasar.be

Landbouwers
> Boerenbond: www.boerenbond.be
> Innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw: www.innovatiesteunpunt.be
> Hoeveproducten: www.hoeveproducten.be en www.fermweb.be
> BioForum Vlaanderen vzw: www.bioforum.be
> Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw: www.vilt.be
> Streekproducten Vlaams-Brabant: www.straffestreek.be
> Streekproducten: www.streekproduct.be

Jagers
> Wildbeheereenheden: www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Wildbeheer/Wildbeheereenheden.aspx
> Hubertusvereniging Vlaanderen vzw: www.jachtinfo.be

Andere partners
> Centrum voor Milieu-en Natuureducatie: www.c-v-n.be
> Bosgroep Noord-Hageland vzw: www.bgnh.be
> Focus, vriendenkring voor natuurfotografie
> Igo: www.igo.be

> heemkundige kringen: www.heemkunde-vlaanderen.be
> andere regionale landschappen:www.regionalelandschappen.be

Andere nuttige links
> Biodiversiteit: www.koesterburen.be
> Al je waarnemingen van planten en dieren in het Hageland: www.hageland.waarnemingen.be