vrijdag 4 augustus 2017
Restauratie Spikdoornkapel nadert einde
> Meensel-Kiezegem

Dit voorjaar zijn de restauratiewerken aan de Spikdoornkapel in Meensel-Kiezegem begonnen. Ondertussen nadert de restauratie haar einde.De bepleistering van het interieur wordt momenteel hersteld. Zodra dat klaar is, kan het altaar en het Mariabeeldje teruggeplaatst worden.

Broodnodige restauratie
De kapel verkeerde in zo'n slechte staat dat een restauratie dringend nodig was. De cementbepleistering met schijnvoegen aan de buitenkant verhinderde dat vocht uit de bakstenen kon ontsnappen waardoor de bepleistering binnen en buiten loskwam. Door het beschadigde/lekkend dak had tegelijk de regen vrij spel. Hierdoor werd de bepleistering binnen verder beschadigd.

Bij de restauratie werden heel wat zaken hersteld: het dak, de deur, de dorpel, het plafond en het interieur. De cementbepleistering op de
gevels werd verwijderd waarna beschadigde bakstenen vervangen werden en de muren opnieuw gevoegd werden met ademende kalkmortel. Hierna werden de gevel afgewerkt met een witte kaleilaag, die toelaat dat het metselwerk kan ‘ademen’. Door deze maatregelen is het voortbestaan van de kapel gegarandeerd.

Tijdens de werken kwam een opgevulde ruitvormige nis boven de deur tevoorschijn/ontdekten we! Hierin zat waarschijnlijk een datumsteen die in de loop der tijden verdwenen is. Het bouwjaar 1655 prijkt nu op een nieuwe steen!

Omringende landschapswerken
Om de kapel beter tot zijn recht te laten komen kregen de 4 oude lindes en de eik een snoeibeurt, net als de oude taxus-, hulst- en
meidoornstruiken. Enkele opgeschoten en risicovolle bomen werden verwijderd. Een inheemse haag omsluit het geheel. Een extensief maaibeheer onder de bomen zal zorgen voor een natuurlijk uitzicht met bloeiende planten. Voor allerlei soorten bijen is dit zeer interessant met als bijkomend voordeel meer bestuivers voor de fruitbomen in de omgeving.

Meer weten?
Stefan Smets, medewerker landschapszorg
016 61 92 23 of stefan.smets@rlnh.be

Deze werken kaderen in het 360° Erfgoedproject van de provincie Vlaams-Brabant.