SOLABIO... ook in het Regionaal Landschap Noord-Hageland!

SOLABIO = SOorten en LAndschappen als dragers voor BIOdiversiteit

Het Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw stapte op 1 oktober 2008 samen met de provincie Vlaams-Brabant en 25 partners mee in het SOLABIO-verhaal.
In dit Europees project willen alle partners de afname van biodiversiteit in onze omgeving tegenhouden. Het opmaken en uitvoeren van soortbeschermingsprojecten is naast  het herstellen van waardevolle landschappen en sensibiliseren een van de belangrijkste acties in dit project.

Tot en met 2011 werken we aan meer biodiversiteit in agrarische landschappen met als doelsoorten de bruine vuurvlinder, de eikelmuis en akkervogels. De sleedoornpage en kleine ijsvogelvlinder zijn de doelsoorten van de bosranden.
In menselijke infrastructuren focussen we ondermeer op de ingekorven vleermuis.
Ten slotte hebben we voor de beekdalen de kamsalamander als doelsoort geselecteerd.

Meer weten?
Onze biodiversiteitsmedewerkers helpen je graag verder!

Nobby Thys
016 61 92 28 of nobby.thys@rlnh.be

Tinne Cockx
016 61 92 29 of tinne.cockx@rlnh.be

Of surf naar www.solabio.org/solabio