vrijdag 29 maart 2019
Symposium blikt terug op 10 jaar Strategische Projecten in Demer- en Laakvallei

Op dinsdag 19 maart 2019 organiseerde Regionaal Landschap Noord-Hageland samen met haar partners een symposium rond 10 jaar Strategische Project in de Demer- en Laakvallei. We blikten terug op de realisaties op vlak van o.a. ruimtelijke ordening, erfgoed en toerisme, maar kijken ook naar de toekomstige veranderingen in de vallei. Daarbij mochten we rekenen op de aanwezigheid van Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel.

Met dit symposium komt er een einde aan 10 jaar strategische projecten binnen de Demervallei en de Laak. In totaal zijn er drie projectperiodes van telkens drie jaar volgemaakt. In de laatste periode besloeg het projectgebied de gemeentes Aarschot, Begijnendijk, Diest, Rotselaar, Schepenheuvel-Zichem en Tremelo. Een strategisch project is een instrument van de Vlaamse overheid om binnen een bepaald gebied over sector- en bestuursgrenzen heen te werken rond de versterking van de kwaliteit van de ruimtelijke structuur. Binnen de Demer- en Laakvallei liepen en lopen immers heel wat ruimtelijke processen door elkaar. Het strategisch project had als belangrijkste opdracht om te komen tot een goede afstemming en een gezamenlijke en gedragen visie.

Dat laatste is gelukt. In 2016 ondertekenden alle bestuursniveaus en partners de ‘Integrale visie voor de Demervallei en Laak’. Tot die partners behoren Regionaal Landschap Noord-Hageland, De Vlaamse Waterweg en de Bekkensecretariaten. Sindsdien verschoof de focus naar de uitvoering van deze visie. De eerste concrete realisaties vind je vandaag al terug in de vallei, met bijvoorbeeld de Demerontmoetingsplaatsen. Het symposium blikte terug op de totstandkoming van deze visie en had aandacht voor de uiteenlopende sectoren waarrond er de voorbije jaren is gewerkt zoals erfgoed, recreatie, waterveiligheid, natuur en landbouw. “Het toeristisch luik van de integrale visie wordt stilaan werkelijkheid”, zo vertelde gedeputeerde voor toerisme Monique Swinnen. “Met de ontmoetingsplaatsen van Ontmoet de Demer bijvoorbeeld hebben we vijf unieke trefplaatsen gecreëerd mét een verhaal”. Voormalig coördinator Katty Wouters vertelde verder met veel enthousiasme over het ABC van de Demervallei, een project waarbij aan de hand van foto’s en interviews met oude Demerbewoners de oude gebruiken en begrippen uit de vallei werden gereconstrueerd.

Er werd vooruit geblikt op hoe de Demervallei de komend jaren grondig van aanzicht zal veranderen door de heraansluiting van 30 meanders, goed voor 11 kilometer extra rivier. Bart Van der Aa (ANB) en Klaas Ryckaert (De Vlaamse Waterweg) lichtten de geplande werken toe. Volgens Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel is het Strategisch Project van de Demer- en Laakvallei, het eerste in het buitengebied, een inspiratiebron voor vernieuwing in Vlaanderen. “De hier opgedane ervaringen tonen aan dat een geïntegreerde gebiedsontwikkeling in de open ruimte in Vlaanderen mogelijk is.” Provinciegouverneur Lodewijk De Witte, als voorzitter van het Interbestuurlijk overleg van Demer en Laak, sprak de wens uit om het overleg onder begeleiding van een gebiedscoördinator verder te zetten. Hij riep alle bestuursniveaus op om dit financieel mee mogelijk te maken.