Welkom Bert
> onze nieuwe medewerker Bos en Biodiverstiteit

Sinds midden september is Bert Vandebosch bij Regionaal Landschap Noord-Hageland aan de slag als medewerker Bos & Biodiversiteit. Binnen die functie gaat hij op zoek naar eigenaars die willen bebossen om hen met raad en daad bij te staan. Concreet zal hij binnen ons werkingsgebied in bepaalde zones waar er draagvlak is voor bebossing actief eigenaars benaderen met de vraag of zij hun perceel willen bebossen. Dit gebeurt in samenwerking met de betrokken gemeentes. Een tweede luik binnen zijn takenpakket is het ontwikkelen van biodiversiteitsprojecten die passen in het verhaal van de instandhoudingsdoelstellingen.

Tot voor kort werkte Bert bij het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten waar hij aan de slag was als laborant. In zijn vrije tijd is hij al meer dan tien jaar een actief lid van Hyla, de reptielen- en amfibieënwerkgroep van Natuurpunt.

Contactgegevens:
Bert Vandebosch
medewerker Bos en Biodiversiteit
016 61 92 28 of 0499 88 64 99
bert.vandebosch@rlnh.be