Wie zijn wij?

De vzw Regionaal Landschap Noord-Hageland werkt met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse overheid en tien aangesloten gemeenten. Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Holsbeek, Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge en Tremelo behoren tot ons werkingsgebied. Daarnaast werken we nauw samen met verenigingen actief rond natuur en landschap, toeristische organisaties, landbouwers en jagers.

Samen grensverleggend werken aan natuur en landschap
In overleg met alle gebruikers van de open ruimte werken we aan duurzame natuur- en landschapszorg. Integraal waterbeheer komt bijvoorbeeld aan  bod in het ‘Plan Ijsvogel’. Solabio is een Europees project om het verdwijnen van waardevolle landschappen en soorten tegen te gaan. En met het project ‘ABC van de Demervallei’ ijveren we voor het behoud van ons cultuurhistorisch erfgoed.

Door met onze partners samen te werken aan kleine en grote projecten  maken we onze streek nog aantrekkelijker. En we nodigen inwoners en bezoekers uit om op een zorgzame manier te genieten van onze typische landschappen en natuur.