Infomarkt Sigmaplan DemervalleiTerug naar overzicht

Kasteel van Nieuwland - De Postiljon, Beemdenstraat 61, 3200 Aarschot

Startplaats

28 juni 2022 | 19u00

Start

28 juni 2022 | 21u30

Einde

Gratis

prijs
Delen

Infomarkt Sigmaplan Demervallei – ingrepen linkeroever tussen Aarschot en Werchter

Het Sigmaplan heeft tot doel Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren. En tegelijk de waardevolle riviernatuur een boost geven. Eén van de projecten in uitvoering is het Sigmaproject Demervallei, dat zich uitstrekt van Diest tot Werchter.

Op de linkeroever van de Demer tussen Aarschot en Werchter, geven we typisch valleibos opnieuw alle kansen. Ter hoogte van Betekom voorzien we natte graslanden. Waar mogelijk verbinden we in deze langgerekte boszone verschillende historische meanders met elkaar, zodat terug een meer natuurlijke en vrij meanderende rivierloop ontstaat, evenwijdig aan de vroegere hoofdloop. Net opwaarts van de samenvloeiing met de Dijle leggen we een doorsteek van 100 meter aan naar een waterbuffergebied. Dit zorgt ervoor dat het deelgebied snel kan afwateren zodra de waterstanden op de Dijle dat toelaten en zodat bossen niet te lang onder water blijven staan.

We lichten één en ander graag toe op een infomarkt, die voorzien is op 28 juni in Kasteel van Nieuwland – De Postiljon. We verwelkomen je graag vanaf 19.00 u, geven een uitgebreide toelichting en maken vervolgens rond 20.30u samen een uitstap naar een recent opnieuw aangetakte meander. Daarna maken we tijd voor een drankje en een babbel.

Praktische informatie

Locatie: Kasteel van Nieuwland - De Postiljon, Beemdenstraat 61,  3200 Aarschot

Programma:

  • 19.00 u.: Ontvangst
  • 19.30 u.: Toelichting en mogelijkheid tot stellen van vragen
  • 20.30 u.: Korte uitstap naar meander (zichtbaar vanop de dijk)
  • 21.00 u.: Tijd voor een drankje en een babbel
  • 21.30 u.: Einde infomarkt

Deelname is gratis en je hoeft je niet vooraf in te schrijven.