Kleine landschapselementen zijn punt- of lijnvormige elementen in het landschap zoals hagen, heggen, houtkanten, hoogstamboomgaarden, dreven, holle wegen, poelen, knotbomen... Hierin komen specifieke bomen en plantensoorten voor. Allerlei diersoorten vinden er voedsel en een nestplaats.

In ons versnipperde landschap zijn ze van onschatbaar belang als verbindingselementen om de migratie van fauna en flora te vergemakkelijken.
Deze zogenaamde KLE’s staan onder hoge druk van verdwijning doordat het oorspronkelijk gebruik verloren is gegaan, de landbouw steeds intensiever wordt en de verstedelijking verder gaat.

Het Regionaal Landschap Noord-Hageland werkt mee om deze kleine landschapselementen te herstellen, te versterken en te behouden.

Titel grootte: 
Hoofdtitel
Titel met lijn: 
neen
Watermerk zichtbaar: 
Ja