Bijenplan voor Tremelo

Bijen zijn van levensbelang voor de bestuiving van bloemen, planten, bomen en landbouwgewassen. Daarom ging de gemeente Tremelo de voorbije twee jaar aan de slag voor het opstellen van een bijenplan.Delen
De partners van 'Bijenplan Tremelo' aan een bijenhotel
© Regionale Landschappen

Bijen zijn van levensbelang voor de bestuiving van bloemen, planten, bomen en landbouwgewassen. Daarom ging de gemeente Tremelo de voorbije twee jaar aan de slag voor het opstellen van een bijenplan. Hierbij werkte de gemeente samen met Regionaal Landschap Noord-Hageland, Natuurpunt en Interleuven en kreeg ze financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant. Dit plan zal gebruikt worden door alle gemeentediensten om bijvriendelijk te handelen.

 

Natuurpunt Studie voerde van de lente tot de herfst van 2022 een uitgebreide inventarisatie uit in om een zicht te krijgen op de aanwezige soorten wilde bijen. Op basis daarvan stellen ze nu een rapport voor met inrichtings- en beheermaatregelen en knelpunten. Aan de hand van deze bevindingen werken de partners nu verder aan een gids met bijenvriendelijke planten voor gemeentelijke aanplantingen.

Om de bijen te helpen, zijn een waaier aan inheemse bloemen en aangepast beheer van graslanden van groot belang. Naast voedsel zijn de bijen afhankelijk van nestgelegenheid. Hieraan kan tegemoet gekomen worden via bovengrondse holtes in hout, stengels, steen of leem, door de aanleg van bijenwanden en door open ruimte te behouden.

 

“We willen met dit project een eenvoudig uit te voeren en gedragen bijenplan opmaken, met aandacht voor zeldzame bijen en hun waardplanten. Daarom zorgen we ook dat onze gemeentediensten geïnformeerd worden over bijen en opleidingen krijgen rond beheer. Ook de inwoners gaan we bewust maken van het belang van de bij. Door hen te informeren via lezingen, brochures over bijenvriendelijke tuinen, bijenwandelingen te organiseren en bijenblokken ter beschikking te stellen, hopen we dat ze zorg gaan dragen voor onze bestuivers”, zegt Kris Torfs, schepen van milieu van Tremelo.

“We hechten veel belang aan het verhogen van de biodiversiteit in onze provincie”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “Omdat het plan van de gemeente Tremelo en haar partners de volle aandacht schenkt aan (wilde) bijen en hommels en ze acties ondernemen om deze insecten te ondersteunen, gaven we een subsidie van 47.625 euro aan het biodiversiteitsproject ‘Bijenplan Tremelo”.

“We zetten ons al jaren in voor onze bestuivers”, zegt Julien Delauré, voorzitter van Regionaal Landschap Noord-Hageland. “We hopen dat we met dit project in Tremelo ook andere gemeenten kunnen inspireren om werk te maken van een bijenplan. In 2022 plaatsten we alvast vier grote bijenhotels op diverse locaties in de gemeente. Aan deze bijenhotels voorzien we voedsel door een bloemenmengsel in te zaaien of een bloemrijk grasland te creëren door middel van het juiste beheer.”

© Regionale Landschappen
Bekijk hier alle activiteiten van de Week van de bij 2023: ‘bij’-zonder leuke activiteiten voor het hele gezin!