IJskelder wordt vleermuisgrotDelen

IJskelder wordt vleermuisgrot

We restaureerden met succes een ijskeldertje in Scherpenheuvel. Het krijgt nu een nieuwe invulling als winterverblijfplaats voor vleermuizen.

Het ijskeldertje maakt deel uit van het park rond het 'landhuis Michiels' nabij het centrum van Scherpenheuvel. Het gaat om een klein en eenvoudig voorbeeld van de voorloper van onze koelkast. Dit exemplaar werd in het begin van de 20ste eeuw gebouwd bij de aanleg van een landschapspark. Na 120 jaar staat het park vol met majestueuze oude bomen.  De ingang naar de ijskelder was echter grotendeels verborgen onder aarde en afval. Een belvédère die ooit bovenop de heuvel van de ijskelder stond, was volledig verdwenen, terwijl de kelder zelf nog in redelijke staat verkeerde.

"We gebruiken ijskelders in deze moderne tijden niet meer voor de opslag van ijs. Met hun donkere, knusse sfeer lijken deze op grotten of rotsspleten en vormen ze een ideale schuilplaats voor vleermuizen”, vertelt Yves Beken, voorzitter van Regionaal Landschap Noord-Hageland. "De werken die we uitvoeren zijn een harmonieuze combinatie van erfgoed en natuur, waardoor ons landschap nog mooier wordt. Daar zetten we ons als regionaal landschap graag voor in."

Met goedkeuring van de eigenaar, de Stichting Vicariaat Vlaams-Brabant, maakten we de kelder opnieuw functioneel. De financiële middelen hiervoor vonden we via de Vlaamse overheid. De bouw van de kelder werd mogelijk gemaakt dankzij een combinatie van de Projectsubsidie Natuur van het Agentschap Natuur en Bos en een erfgoedpremie van het Agentschap Onroerend Erfgoed, waarvoor zulk ZEN-object in aanmerking komt. Een ZEN-object is een waardevol erfgoedobject zonder economisch nut. Ook Provincie Vlaams-Brabant en de Stichting Vicariaat Vlaams-Brabant zorgden voor een deel van de financiering van het project.

De heuvel boven de kelder lieten we beplanten met inheemse bodembedekkers. Hierdoor heeft aarde minder kans om af te spoelen en blijft de kelder goed geïsoleerd onder een dikke humuslaag. De vernieuwde metalen deuren blijven vanaf nu gesloten, met uitzondering van een kleine invliegopening voor vleermuizen.

De werken werden uitgevoerd door het sociale tewerkstellingsproject de Vlaspit, dat vlakbij het landschapspark is gehuisvest. Het resultaat mag er zijn. Nu hopen de initiatiefnemers dat de vleermuizen zoals de gewone grootoorvleermuis dit gerestaureerde pareltje snel in gebruik nemen.