In de kijker: Gemeente Bekkevoort

In de kijker: Gemeente Bekkevoort

In 2022 zetten we iedere nieuwsbrief één van onze aangesloten gemeentes in de kijker. Focus op Bekkevoort!Terug naar overzicht
Delen

Beleef Bekkevoort

Met de hulp van de knooppuntenborden van wandelnetwerk 'Hagelandse Heuvels' ontdek je de mooiste plekjes in Bekkevoort en in het Hageland. Volg je liever een uitgestippelde wandeling? Kies dan voor landschapswandeling 'Hermansheuvel' en geniet vanop de 35 meter hoge top van de prachtige panorama's over de Begijnenbeekvallei.

In deze vallei vind je natuurgebied Papenbroek. Dit gebied herbergt veel zeldzame planten- en diersoorten zoals gevlekte en breedbladige orchideeën, veenpluis, zompzegge, roodborsttapuit, ijsvogel, of wespendief. Ook is het de thuis voor reeën, vossen en bunzingen.  Ontdek welke activiteiten Natuurpunt Bekkevoort organiseert en ontdek dit mooie gebied.

Ook fietsen kan naar hartenlust in de gemeente: bepaal zelf de lengte van je route via de fietsrouteplanner van Toerisme Vlaams-Brabant.

Recente realisaties

Holle wegen

Samen met IGO, Boerennatuur Vlaanderen en de gemeente Bekkevoort werken we momenteel in het kader van een Loket Onderhoud Buitengebied aan een beheerplan van de holle wegen in de gemeente. We streven naar de uitbouw van een kwaliteitsvol, duurzaam en integraal beheerd landschap. In deelgemeente Assent inventariseerden we een twintigtal holle wegen. We keken naar boomsoorten, ondergroei en aanwezige fauna. We namen ook het omliggende landschap, de erosieproblematiek en de staat van het wegdek mee in het onderzoek. Deze infomatie verwerkten we in een digitaal beheersysteem en vormt de basis van de gebiedsvisie en beheerplannen. We koppelen de beheervisie vervolgens terug met de eigenaars en pachters van percelen, aanliggend aan deze holle wegen.

In 2019 kapten we ook al enkele taluds in een zestal holle wegen open. Dit om een aantal soorten solitaire bijen een handje te helpen. We kiezen voor een hakhoutbeheer van de aanwezige bomen en struiken. Daarbij zagen we de bomen af op een tiental centimeter boven de grond. In de volgende seizoenen schieten deze opnieuw uit. Na de kapping raakt extra zonlicht de bodem en warmt deze op, wat ideaal is voor bijen die in de grond nestelen.

Zwaluwen

De huis- en boerenzwaluw zijn verbonden met landelijke gebieden. Jammer genoeg gaan hun aantallen jaar na jaar achteruit in gans Vlaanderen. Dit komt door het verdwijnen van geschikte nestgelegenheden en herbicidegebruik. Gemeente Bekkevoort verleent, onder bepaalde voorwaarden, een premie voor het behoud van zwaluwnesten.

Natuurherstel

In 2011 sloegen we samen met de gemeente en Natuurpunt Bekkevoort de handen in elkaar om de zuidelijke helling aan het Heilig Hart beeld op de Luienberg om te vormen tot een heischraal grasland. Hierdoor ontstond een plekje waar soorten zoals de argusvlinder, de kleine vuurvlinder en de levendbarende hagedis een thuis vonden. Ook verschillende plantensoorten profiteren mee van dit natuurherstel. Denk maar aan struikheide, brem en de zeldzame soort grote bremraap.

Speelbos

In de Hulstraat vind je het natuurlijk speelbos 'De Hulst'. De gemeente verwierf dit bos in 2015, verwijderde alle uitheemse planten en bomen en plantte 450 inheemse boomsoorten aan. Ook de verwaarloosde poel nam ze onder handen zodat het veilige leefomgeving werd voor salamanders, waterkevers en kokerjuffers. De houten vlonder maakt de poel vlot bereikbaar zodat kinderen de waterdiertjes van dichtbij kunnen observeren. Naast de ecologische en educatieve meerwaarde van dit bos, zorgde de gemeente ook voor natuurlijke speelmogelijkheden. Kampen bouwen met dode takken, wilgenhutten verkennen of zithoekjes ontdekken… Plezier gegarandeerd!