In de kijker: Gemeente Tremelo

Elke nieuwsbrief zetten we één van onze aangesloten gemeentes in de kijker. Deze maand: Tremelo!Delen

Beleef Tremelo 

Gemeente Tremelo is 21,89 km² kilometer groot en telt zo'n 15.190 inwoners.   

In Tremelo valt heel wat te beleven. Fiets in het spoor van legendarische veldrijders en bezoek het bezoekerscentrum Sven Nijs of wandel langs de jeugdsporen van de Grootste Belg, pater Damiaan.  

Je kan al wandelend één van de talrijke mooie groene plekjes in deze omgeving ontdekken. Verschillende uitgestippelde wandelingen helpen je hierbij. Uiteraard kan je de streek ook per fiets verkennen aan de hand van het fietsknooppuntennetwerk. 

Recente realisaties

Bijenplan  

De gemeente Tremelo, Interleuven, de bijenwerkgroep en het Regionaal landschap werken al een tijdje aan een bijenplan voor de gemeente. In het eerste deel van de dit project werden 4 nieuwe bijenhotels geplaats en werd er onderzocht waar welke wilde bijen voorkomen in de gemeente. Uit deze inventarisatie wordt een rapport met aanbevelingen en richtlijnen voor het beheer van percelen op openbaar domein opgemaakt waardoor de populaties solitaire bijen instant en versterkt worden. Met dit rapport kan de gemeente aan de slag om het gemeentelijk groenbeheer bijvrienderlijker te make. 

Nu de lente aangebroken is worden er enkele activiteiten georganiseerd. Op drie infoavonden eind april en mei komen de inwoners van Tremelo alles te weten over bijenvriendelijke tuinen, de Aziatische hoornaar en het ‘bij-zonder landschap’.  

Van 22 mei tot 3 juni is er in de bibliotheek tijdens de openingsuren een bijententoonstelling (met wedstrijd).  

En de activiteitenreeks wordt afgesloten op 28 mei met een heuse ‘Bijen-happening’ met infostanden, workshops, zoektocht… Dit alles gaat door in Zaal Lindebloesem in Tremelo (Kruisstraat 12). Meer info: www.tremelo.be

 

Houtig erfgoed en Loket onderhoud Buitengebied 

Een Loket Onderhoud Buitengebied of LOB is een samenwerkingsverband dat wil zorgen voor de uitbouw van een kwaliteitsvol en duurzaam beheerd landschap. Centraal staat hierbij de efficiëntere inzet van kostbare tijd, middelen en beheerkennis, de vertaling van beleidsvisies naar concreet onderhoud op het terrein en de coördinatie van deze beheerwerken. Er wordt hiervoor gewerkt met beheerschema’s waarbij het landschapsonderhoud wordt vertaald in verschillende stappen.  

Het LOB in Tremelo is een project waarbij de gemeente Tremelo, IGO, de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst of IOED WinAr en het regionaal landschap Noord-Hageland (RLNH) in de gemeente het beheer van het houtig erfgoed willen herbekijken en aanpassen waar nodig.  

Houtig erfgoed is een landschappelijke vorm van erfgoed die een waardevolle herinnering geeft aan ons verleden. 

In 2022 inventariseerde de IOED WinAr in overleg met de gemeente Tremelo en het RLNH het houtig erfgoed in Tremelo. Op deze manier ontstaat een overzicht van waardevol houtig erfgoed in de gemeente en werd per element de erfgoedwaarde volgens bepaalde selectiecriteria bepaald.  

Het beheer van dit houtig erfgoed is een belangrijk aspect om deze waardevolle bomen te behouden. In het kader van het project LOB werd door RLNH een beheervoorstel opgemaakt voor de bomen op openbaar domein en de bomen die gecategoriseerd zijn met een slecht of matig beheer.  

 

Bruine vuurvlinder  

De bruine vuurvlinder is een erg zeldzame kleine dagvlinder die graag vertoefd in de omgevind van de Balenberg. Deze vlinder houdt van hooilandjes en graslanden met veel kruiden en bloemen. Ze smullen immers graag van o.a. scherpe boterbloem, gewoon duizendblad en knoopkruid. Maar ook veldzuring en schapenzuring zijn onmisbaar in deze hooilanden. Deze planten staan immers op het menu van de rupsen. Met wat geluk zie je dit vlindertje twee maal per jaar rondfladderen: van begin mei tot begin juni en eind  juni tot begin september. Natuurpunt Tremelo, maar ook enkele privé eigenaars (met advies van RLNH) koesteren de bruine vuurvlinder en beheren hun hooiland daarom op een vlindervriendelijke manier. 

 

Streekeigen beplanting in de tuin 

Als regionaal landschap werken we al enkele jaren samen met gemeente Tremelo om natuur en landschap te versterken.  

Een voorbeeldproject:  

Einde 2013 wilden de nieuwe eigenaars hun pas aangekochte perceel aan de Putten van Fonteyn, een oude meander van de Demer met turfputten, zo natuurlijk mogelijk inrichten. Langs de perceelsgrenzen met de buren en de straat kwam een gemengde inheemse haag van haagbeuk, veldesdoorn en meidoorn. Aan de bestaande oude eik werd een struikenmassief met zeven inheemse soorten gezet en een houtkant kreeg een plek in de noordelijkste hoek. Op het zuidelijke gedeelte werd de recente aanplant van wilgen aangevuld met extra struiken. Acht hoogstamfruitbomen vervolledigden de aanplant.  

De licht aangeschuinde oever van de vijver maakt het voor amfibieën en insecten een nog interessanter biotoop. 

Ondertussen zijn alle elementen mooi gegroeid en is het braakliggende terrein van toen getransformeerd in een biodiverse groene zone.