Kwaliteitsvol en duurzaam landschapsbeheer in Noord-Hageland

Loket Onderhoud Buitengebied

Op 30 augustus werden de resultaten van 3 jaar landschapsbeheer in Noord-Hageland via het Loket Onderhoud Buitengebieden in Tremelo voorgesteld door gedeputeerde Gunther Coppens, vertegenwoordigers van Regionaal Landschap Noord-Hageland, IGO, Boerennatuur en de betrokken gemeentenDelen

De voorbije drie jaar werkten Regionaal Landschap Hageland, samen met IGO en Boerennatuur Vlaanderen, aan een duurzaam en kwaliteitsvol beheer van het landschap in Bekkevoort, Lubbeek en Tremelo. Via het project ‘Loket Onderhoud Buitengebied Noord-Hageland’ werden holle wegen, recreatieve routes, waardevolle bomen, houtkanten en hagen op een efficiënte manier aangepakt.

Het Loket Onderhoud Buitengebied (LOB) is een samenwerkingsverband dat zorgt voor de uitbouw van een kwaliteitsvol en duurzaam beheerd landschap door een efficiëntere inzet van tijd, middelen en kennis.

 

Beter beheer van houtig erfgoed in Noord-Hageland

“Naast bermbeheer en het beheer van houtig erfgoed, zoals houtkanten en bomen, in Tremelo, werd in Bekkevoort het beheer van de holle wegen en in Lubbeek het beheer van de recreatieve routes onder de loep genomen”, licht projectcoördinator Tinne Cockx toe.

In Assent was er bij de opmaak van de nieuwe beheerplannen niet alleen aandacht voor de hoge natuurwaarden, maar ook voor het gebruik van de weg door landbouwers en recreanten.

In Lubbeek inventariseerden de projectmedewerkers trage wegen, wandelwegen en speelveldjes. Niet alleen de planten en dieren werden in kaart gebracht, maar ook het huidig beheer en hoe dit de volgende jaren te optimaliseren.

Voor de omgeving van het centrum van Linden is een beheervisie opgemaakt waarbij rekening werd gehouden met de verschillende functies van deze omgeving.

In Tremelo lag de focus eerst op het beheer van de bermen in een woonwijk. Het aangepast beheer zal deel uitmaken van de totale herinrichting van de straten en grachten. Ook het houtig erfgoed werd geïnventariseerd en er werd voor deze bomen een beheerplan opgesteld. Hierdoor kan het beheer verbeterd worden en krijgen de inwoners advies om deze waardevolle elementen te behouden en te versterken.

 

Efficiënt beheer door samenwerking

“Samenwerking en overleg met partners in het landschapsbeheer, vormden het belangrijkste aspect in dit project”, zegt Yves Beken, voorzitter van het Regionaal Landschap Noord-Hageland.

De afgelopen jaren werkten IGO, Boerennatuur Vlaanderen en de gemeenten Bekkevoort, Lubbeek en Tremelo dan ook samen om het beheer van de open ruimte om te vormen naar een kwaliteitsvol en duurzaam beheerd landschap. Er werd ingezet op inventarisaties, gebiedsvisies en beheerplannen.

“Maar ook vorming van de groenploegen, die deze beheerplannen in praktijk omzetten, kreeg aandacht. Want door in te zetten op deze opleiding zorg je ervoor dat nieuwe beheervisies en -plannen hun weg naar de praktijk vinden”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor platteland.

Het project werd ondersteund met middelen van het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, de provincie Vlaams-Brabant, Vlaanderen en de gemeenten Bekkevoort, Lubbeek en Tremelo.