Natuur in vakantieverblijf De Vijver in Wolfsdonk hersteld

Herstel van de vijvers zorgt voor meer leven in en rond het waterDelen

 

Het domein van De Vijver is nauw verbonden met de geschiedenis van Wolfsdonk en de familie Danckers. In het moerasachtig gebied Elsleuken richtte Louis Danckers in de jaren ’60 van vorige eeuw twee buitenverblijven in met grote vijvers.


Meer plaats voor inheemse bomen en struiken

“Samen met de eigenaars van het domein, de familie Danckers, dachten we na over het herstel van natuurplek. De Corsicaanse dennen, die 50 jaar geleden werden aangeplant, waren hoog opgeschoten en enkele begonnen om te vallen. Dus werd het tijd voor actie. In 2020 zijn de uitheemse bomen gerooid. Dit bracht opnieuw licht en leven op het domein. Hierdoor bloeiden de inheemse boom- en struiksoorten op”, zegt Julien Delauré, voorzitter van Regionaal Landschap Noord-Hageland.

Doordat de vijvers ingesloten waren tussen de begroeiing, zorgde het ? naald-, blad- en takafval voor een dikke laag slib op de vijverbodem.

De familie Danckers, Julien Delauré van RLNH en gedeputeerde Bart Nevens aan de vijver in Wolfsdonk

De familie Danckers, Julien Delauré van RLNH en gedeputeerde Bart Nevens aan de vijver in Wolfsdonk

Herstel van de vijvers zorgt voor meer leven in en rond het water

“Dat slib werd onlangs geruimd met behulp van een baggerbootje en een grote graafmachine. Ook de rechte oevers werden schuiner gemaakt, wat voordelig is voor amfibieën, waterplanten en -insecten. Zo kon het Regionaal Landschap de vijvers omvormen tot een inheems stukje natuur dat bijdraagt aan de verhoging van de biodiversiteit. Daarom investeerden we 30.187,5 euro in dit duurzaam biodiversiteitsproject”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu.

 

Voor de oostzijde van de zuidelijke vijver ontwikkelde Regionaal Landschap Noord-Hageland een heischraal graslandje, waarin plantensoorten voorkomen die weinig voedingstoffen nodig hebben. Door langs de oevers beperkt, maar op het juiste moment, te maaien en het maaisel af te voeren, werd er een mozaïeklandschap gecreëerd met overgangen van nat naar droge leefomstandigheden ? en van open naar gesloten vegetaties. Zoveel verscheidenheid zorgt voor een geschikt leefgebied voor heel wat planten en dieren.


Meer infowww.devijverwolfsdonk.be