Park Elzenhof opgefrist en beter bereikbaarDelen
Park Elzenhof in Aarschot kreeg een opfrisbeurt en een extra ontsluiting richting bedrijventerrein Nieuwland. Inwoners en bezoekers kunnen er nu makkelijker en beter genieten van de rust en de natuur, aan de rand van het stadscentrum.

Nieuwe fiets- en wandelbrug

Park Elzenhof is een park met veel potentiële bezoekers. Het ligt vlakbij de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord, de tuinbouwafdeling van BuSO De Brug en de buitengewone basisschool School Elzenhof. Bovendien ligt het aan de rand van het stadscentrum van Aarschot waardoor het een ideale plek is om even te onthaasten in de natuur.

Met een nieuwe fiets- en wandelbrug over de Moutlaak creëerden we een verbinding tussen Park Elzenhof en bedrijventerrein Nieuwland. Daardoor kunnen voortaan ook mensen die op het bedrijventerrein werken makkelijker hun weg naar het park vinden. Ideaal voor een rustige middagpauze.

Natuur in je Buurt

De opwaardering van Park Elzenhof paste voor 100 procent in de projectoproep ‘Natuur in je Buurt’. Via deze oproep voorziet het Agentschap voor Natuur en Bos financiële steun aan projecten die door natuuraanleg een positief effect hebben op de biodiversiteit én op maatschappelijke uitdagingen. Denk maar aan het mentale, sociale en fysieke welzijn van mensen in een verstedelijkte omgeving. Mensen zoeken een groene plek om actief te bewegen of net om tot rust te komen. Er is dus meer dan ooit vraag naar toegankelijke en nabije natuur. Daar biedt stad Aarschot dus een mooi antwoord op met de opwaardering van Park Elzenhof.

Nieuw meubilair en waterdoorlatende verharding

Er werden nieuwe picknick- en zitbanken geplaatst in het park en de wandelpaden werden aangepakt. Zowel voor de wandelpaden als voor de ondergrond van de zitbanken werd gebruik gemaakt van waterdoorlatende verharding. Hemelwater kan zo deels door en deels langs de verharding in de groene bermen infiltreren. In een volgende fase legt de stad een nieuw bufferbekken aan om zoveel mogelijk water uit de omgeving (industriezone) te kunnen bufferen wanneer nodig.

Opfrissing bosgedeelte

Ook het bosgedeelte kreeg een opfrisbeurt. Er werden enkele nieuwe bomen geplant en dode bomen verwijderd. Een nieuwe laag hakselhout werd aangebracht op de paden zodat joggers weer een zachte ondergrond hebben. Hiervoor werkte de groendienst van de stad samen met de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen. 

School Elzenhof zorgt voor een mooie aanvulling op het vlak van de aanplanting van nieuwe bomen. Als symbolische afsluiter van hun schoolcarrière plantten de oudste leerlingen die Niet-Confessionele Zedenleer volgen een boom in Park Elzenhof. Het is voor hen een blijvende herinnering aan hun tijd in School Elzenhof, maar ook een tastbaar symbool van groei en verbondenheid met de natuur.

Aansluiting op het toeristisch fiets- en wandelnetwerk

Naast de verbinding met het bedrijventerrein creëert de nieuwe brug ook een aansluiting op het toeristisch fietsknooppuntennetwerk langs Nieuwland en langs de Demer, waar ook het wandelnetwerk loopt. Deze netwerken geven dan weer aansluiting op verdere recreatieve mogelijkheden in de Demervallei.

Dank aan de partners

Dit project kadert in de projectoproep Natuur in je Buurt van het Vlaams Agentschap Natuur en Bos dat de stad Aarschot een projectbudget toekende om het park recreatief te ontsluiten. Daarnaast voerden we de inrichtingsmaatregelen uit met Europese middelen via Interreg - 2B Connect. Ook de provincie Vlaams-Brabant heeft een nominatieve subsidie toegekend voor de verbinding van park Elzenhof met het bedrijventerrein Nieuwland. Als regionaal landschap zorgden we voor de coördinatie van dit opwaarderingsproject.