KamsalamanderDelen

Kamsalamander

De kamsalamander hoort thuis in het Hageland. Ooit kwam hij wijdverbreid voor in Europa. Tegenwoordig is hij in vele streken ernstig bedreigd of reeds verdwenen. Hij geniet daarom Europese bescherming. Lange tijd vond de soort in ons cultuurlandschap zijn thuis vooral in de valleiranden. Kamsalamanders vertoeven graag in grote of wat diepere poelen die visvrij blijven. Vroeger vond men veel zulke poelen onder de vorm van veedrinkpoelen. Het oude bocagelandschap van hagen, heggen en hooilandjes vormde het ideale landhabitat. Dat landschap is sterk veranderd door onder meer veranderend landgebruik, bebouwing en ontwatering. De kamsalamander komt nu bijna niet meer voor in Noord-Hageland. Op enkele plekken in Rotselaar, Begijnendijk en Aarschot houdt hij nog stand. Als regionaal landschap zoeken we continu naar opportuniteiten om het leefgebied van de kamsalamander te herstellen. Bestaande populaties willen we graag versterken. Door het creëren van zoveel mogelijk leefgebied in het omringend landschap hopen we dat de soort zich ooit weer kan gaan uitbreiden en dat relictpopulaties terug met elkaar verbonden geraken. 

 

Bron: ecopedia.be

Recente Realisaties

Holsbeeks Broek

In Holsbeek zijn er geen recente waarnemingen van kamsalamander. Onze waterdraak hoort hier echter wel thuis! In nabijgelegen gemeente Wilsele leeft een gezonde populatie. Als deze opnieuw kan uitbreiden naar de Wingevallei, liggen er kansen voor de soort. Voor zulke uitbreiding is er habitat nodig. Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos werken hier aan op hun terreinen. Buiten deze gebieden liggen nog meer geschikte percelen, zowel bij particulieren als de gemeente. Gemeente Holsbeek engageerde zich daarom tot de aankoop van enkele percelen in de vallei ter hoogte van het Holsbeeks broek. Samen met Regionaal Landschap Noord-Hageland en IGO div worden deze omgevormd tot potentieel leefgebied voor de kamsalamander en tal van andere soorten in de omgeving, zoals de sleedoornpage en de levendbarende hagedis.

In de nabije toekomstworden de terreinen verder gesaneerd, krijgen de poelen vorm, zullen inheemse struiken en bomen zich herstellen en wordt het maaibeheer geoptimaliseerd. Hopelijk volgen er nog zulke opportuniteiten in deze waardevolle vallei. 

Dit project kwam tot stand dankzij een duurzaam biodiversiteitsproject van de provincie Vlaams-Brabant.