Poelen en weekendvijvers

Water is leven! Poelen zijn oases van biodiversiteit. Ze vormen de belangrijkste voortplantingsplaatsen voor amfibieën, waterkevers en libellen.Terug naar overzicht
Delen

Water is leven

Eén van de belangrijkste vereisten die amfibieën stellen aan hun habitat is geschikt voortplantingswater. Willen we een landschap waarin kikkers, padden en salamanders kunnen floreren dan hebben we nood aan goede poelen. Vissen hebben hun plaats in rivieren, beken en vijvers maar het leven in een poel is doorgaans minder gebaat aan hun aanwezigheid. Naast amfibieën leven er ook waterplanten, -kevers, -slakken, en allerlei andere kleine diertjes in een poel. Een goede amfibieënpoel is dus een zegen voor de biodiversiteit.

Heb je zelf een poel?  Dan is het interessant om deze geregeld te monitoren. Het leven in je poel is immers een goede graadmeter voor de kwaliteit van de poel. We geven hier graag advies bij. Dringt een herstel zich op of heb je nog geen poel maar wel de ruimte dan helpen wij je ook graag verder. Indien het project een grote meerwaarde heeft voor de biodiversiteit, zoeken we naar subsidies en faciliteren we het hele proces. Aarzel dus niet om ons te contacteren.

© Wouter Pattyn

Brochure: Poelen, parels in het landschap

Water is leven. Zo is het water poelen noodzakelijk voor ander leven dan het onze: de vele planten, amfibieën, insecten en andere dieren die voor hun voortbestaan aangewezen blijven op het specifieke milieu dat zo’n poel vormt. Met de biodiversiteit die meer en meer onder druk staat kunnen poelen een mooie nieuwe functie opnemen als behoeders van onze lokale biodiversiteit!

Bij het aanleggen van een poel heb je ongetwijfeld een heleboel vragen: hoe groot en hoe diep mag je poel zijn? Heb je een vergunning nodig en kan je een beroep doen op subsidies? We bundelden onze ervaringen en kennis in deze brochure boordevol praktische tips.

Download de brochure hier

Recente realisaties

Natuurherstel weekendvijvers

Het platteland was vroeger een trekpleister om tot rust te komen. Dat vertaalde zich in de Demervallei in talrijke weekendverblijven met bijhorende vijvers. Vandaag zijn vele ervan in onbruik geraakt, het onderhoud bleef achterwege. Wij toveren deze verwaarloosde weekendvijvers om tot oases voor biodiversiteit. 

Demerstraat Rotselaar

In de Demerstraat in Rotselaar herstelden we in samenspraak met de eigenaars een vijvercomplex van twaalf vijvers.

Na het afbreken van allerlei bouwconstructies en het opruimen van het afval, kapte een houtexploitant alle uitheemse bomen en naaldbomen. Inheemse loofbomen laten we weer uitschieten zodat het gebied bosrijk blijft. Een aannemer schuinde de oevers aan en ruimde de sliblaag bij enkele vijvers. Door een jarenlange opstapeling van vallende bladeren was die aanzienlijk. 

Dankzij deze maatregelen creëerden we meer kansen voor watergebonden dier- en plantensoorten zoals ijsvogel, kleine watersalamander of kleine spinnende watertor. 

De Vijver Wolfsdonk

In Wolfsdonk namen we 2 weekendvijvers onder handen. Het kappen van niet-streekeigen bomen en struiken zorgt meer licht op het water. De vijvers werden afgevist zodat vissen de bodem niet meer omwoelen of andere waterorganismen opeten.  Vervolgens startte het aanschuinen van de oevers en het ruimen van de sliblaag in de vijver. Door deze ruiming daalt de voedselrijkdom en kunnen zaden in de bodem weer ontkiemel. Door de ingrepen krijgen planten en dieren nieuwe kansen om zich te ontwikkelen en verhogen we de biodiversiteit op het terrein.

De werken werden eind 2021 opgestart. Nadat het uitgelekte slib van het terrein zal afgevoerd zijn, uiterlijk begin 2023, wordt dit een plek waar inheemse natuur de bovenhand zal krijgen en waar vele mensen nog lang van kunnen genieten.

Deze projecten kwamen tot stand dankzij een duurzaam biodiversiteitsproject van de provincie Vlaams-Brabant.