ZwaluwenDelen

Zwaluwen 

In het begin van de lente is het altijd blij uitkijken naar de eerste zwaluwen die terugkomen uit Afrika. De boerenzwaluw met zijn lange gevorkte staart en rode keel zoekt opnieuw zijn nestplaats op de boerderij in schuren. De huiszwaluw met zijn korte, ondiep gevorkte staat en witte vlek boven zijn staart zoekt dan weer naar zijn nest onder dakgoten van gebouwen.  De oeverzwaluw gaat op zoek naar een geschikte nestplaats in steile, afkalvende oevers van rivieren of... in zandgroeves.  

Dat we van zwaluwen houden, zal je vast al gezien hebben: de huiszwaluw schittert in ons logo!

 

Boerenzwaluw
© Wim Boonen
huiszwaluw
© Daniele Occhiato - Buiten-beeld

Brochure Zwaluwen: zwierige acrobaten in de lucht

De vijf Vlaams-Brabantse regionale landschappen en de provincie Vlaams-Brabant werkten samen aan deze brochure rond zwaluwen. Hoe meer je leest en weet over de zwaluwen, des te meer je in verwondering (en bewondering!) raakt voor deze fascinerend vogels.  De huiszwaluw en de boerenzwaluw, de twee algemeenste zwaluwsoorten in onze streek, komen aan bod.

Meer aandacht voor deze twee soorten is niet overbodig, want ze staan onder druk. Gelukkig kunnen kleine maatregelen een wereld van verschil maken. En dat is niet alleen specialistenwerk, ieder van ons kan helpen!  

Download de brochure hier

Recente realisaties

Oeverzwaluwwand Lubbeek

Na de sluiting van de stortplaats in Pellenberg in 1996, werd het gebied volledig afgedekt met zware kunststoffolies. Een toplaag van zuivere aanvulgrond bedekt het gehele gebied van bijna 10 ha. Langzaam nam de natuur het over en vestigden zich hier enkele bijzondere plant- en diersoorten.

Eén van deze soorten is de oeverzwaluw. Een nabijgelegen zandgroeve herbergt al jaren een kolonie oeverzwaluwen. In de toekomst kan deze groeve verdwijnen en biedt een nieuwe kunstmatige wand een alternatief. We plaatsten de oeverzwaluwwand aan de rand van de vijver waar ze hun voedsel zoeken. In het ontoegankelijke natuurgebied zitten ze veilig en kunnen ze in alle rust nestelen en foerageren.

De plaatsing van de oeverzwaluwwand kwam er dankzij een samenwerking tussen het Agentschap voor Natuur en Bos, de provincie Vlaams-Brabant, Ecowerf , Natuurpunt Lubbeek en Regionaal Landschap Noord-Hageland.