Noord-Hageland is dankzij valleigebieden, grote bossen en holle wegen een ideale verblijfplaats voor allerhande planten en dieren.
Om te overleven zoeken ze hun toevlucht in kleine landschapselementen zoals poelen, hagen en houtkanten.
Ze vinden er voedsel, een plek om te nestelen en een beschutte doorgang om zich te verplaatsen.
Door de gevarieerde mix aan natuur herbergt onze regio unieke soorten zoals de bruine vuurvlinder, de ingekorven vleermuis en de ijsvogel.
Stuk voor stuk soorten die onze aandacht verdienen!

Meer natuur als buur
Wil jij de natuur een handje helpen? Graag!
Enkele poelen met hagen en houtkanten voor de kamsalamander, een hoogstamboomgaard voor eikelmuis en steenuil of een hooilandje voor de bruine vuurvlinder.
Of denk je aan een graanrand voor akkervogels, een gevarieerde bosrand voor dagvlinders of een dreef voor de ingekorven vleermuis?
We bekijken met jou de mogelijkheden, geven advies en stellen een plan op.
En samen zorgen we voor meer natuur, ook bij jou in de buurt.

Titel grootte: 
Hoofdtitel
Titel met lijn: 
neen
Watermerk zichtbaar: 
Ja