2B Connect

Europees project '2B Connect'

Steeds meer bedrijven willen hun terreinen natuurgericht inrichten en beheren. De groene infrastructuur die zo ontstaat speelt een belangrijke rol als (grensoverschrijdende) natuurverbinding. Bovendien zorgt beplanting van onder meer bomen en struiken voor betere luchtzuivering, minder geluidsoverlast en een aangename omgeving voor buitenactiviteiten. 

Vaak ontbreekt bij bedrijven echter de nodige kennis en ondersteuning om meer natuurgericht te werken.

Van januari 2016 tot december 2018 helpt 2B Connect minstens 70 bedrijven hun terrein op een natuurlijke manier in te richten. Via een opleiding reikt 2B Connect instrumenten aan die bedrijven helpen biodiversiteit in te passen in de bedrijfsvoering. Het project ontwikkelt ook een rekenapplicatie die bedrijven toont waarom investeren in groene infrastructuur loont. In Vlaanderen en Nederland lopen al verschillende projecten om bedrijventerreinen biodiverser in te richten. Dit Europese project vormt daarop een zeer belangrijke aanvulling. 

2B Connect wordt uitgevoerd door dertien partners uit Vlaanderen en zes uit Nederland. De partners uit Vlaanderen zijn: De Vlaamse Overheid (dept LNE, ANB), EV INBO, provincie Antwerpen, Strategische Projectenorganisatie Kempen, Inverde, Regionaal Landschap Lage Kempen, Regionaal Landschap Noord-Hageland, stad Aarschot, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant, Nolimpark, VBM NV, SCR-Sibelco en stad Lommel. De partners uit Nederland zijn: provincie Noord-Brabant, gemeente Helmond, gemeente Maastricht, Huis van de Brabantse Kempen, Zeeuwe Milieufederatie, Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

Stad Aarschot en Regionaal Landschap Noord-Hageland werken samen aan een kwaliteitsvolle inrichting en beheer van het Elzenhof zodat een duidelijke verbinding gecreëerd wordt tussen het park Elzenhof en het naastgelegen bedrijventerrein Nieuwland. Mogelijke maatregelen die hier kunnen genomen worden zijn het aanplanten en beheer van o.a. knotbomen, streekeigen hagen en houtkanten, aanleg en beheer van bloemrijke hooilanden, plaatsen van een insectentoren, beheer van bestaande poelen, herinrichting vijver (oevers, eiland, ruiming, …), herstel grachtensysteem. Deze maatregelen worden opgenomen in het nieuwe inrichting- en beheerplan voor het park en zijn ruimere omgeving.

Verder willen stad Aarschot, provincie Vlaams-Brabant en het Regionaal Landschap samen met de bedrijfsleiders op het bedrijventerrein Nieuwland kijken welke mogelijkheden er zijn om hun bedrijventerrein op een meer natuurlijke manier in te richten en te beheren.

Via deze pagina blijf je op de hoogte van acties en nieuwe ontwikkelingen in dit project!
Ook hier vind je meer informatie.

Ben je een bedrijfsverantwoordelijke en heb je interesse in dit project?
Contacteer dan onze projectmedewerker Tinne Cockx, tinne.cockx@rlnh.be of 016 61 92 29.


Verschenen persartikelen:
18/01/2016: www.landbouwleven.be/artikels/interreg-project-2b-connect-helpt-70-bedrijven-hun-terreinen-natuurgericht-te-richten

29/02/2016: http://aarschot.s-p-a.be/nieuws/meer-biodiversiteit-op-bedrijventerreinen/
29/02/2016: www.robtv.be/nieuws/aarschot/opfrissing-park-elzenhof

01/03/2016: www.hln.be/regio/nieuws-uit-aarschot/opwaardering-voor-domein-elzenhof-a2632348/Project '2B Connect' is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu