vrijdag 29 maart 2019
Bomen maken (tijdelijk) plaats voor bijen
> Bekkevoort

Om een aantal soorten solitaire bijen een handje te helpen, hebben we in de gemeente Bekkevoort enkele taluds in een zestal holle wegen terug open gekapt. Dit gebeurt door de bomen en struiken in een hakhoutbeheer te zetten.

vrijdag 29 maart 2019
Symposium blikt terug op 10 jaar Strategische Projecten in Demer- en Laakvallei
Symposium blikt terug op 10 jaar Strategische Projecten in Demer- en Laakvallei

Op dinsdag 19 maart 2019 organiseerde Regionaal Landschap Noord-Hageland samen met haar partners een symposium rond 10 jaar Strategische Project in de Demer- en Laakvallei. We blikten terug op de realisaties op vlak van o.a. ruimtelijke ordening, erfgoed en toerisme, maar kijken ook naar de toekomstige veranderingen in de vallei.

vrijdag 29 maart 2019
Maak kennis met Lies
> Onze nieuwe collega

Begin februari verwelkomden we Lies Staes als nieuwe collega. Het komende anderhalf jaar zal bij ons werken als projectmedewerker wandelnetwerk. Haar voornaamste opdracht is om het bestaande wandelnetwerk de Merode uit te breiden in de gemeentes Aarschot, Diest en Scherpenheuvel-Zichem.

Eerste heraansluiting Demermeander
> Vinkenberg
De eerste Demermeander wordt terug aangesloten!

Op 14 januari zijn de voorbereidende werken van start gegaan om in het deelgebied Vinkenberg, tussen Diest en Scherpenheuvel-Zichem, de eerste oude meanderarm terug met de Demer te herenigen. Deze ingreep gebeurt in het kader van het Sigmaproject Demervallei.

donderdag 14 februari 2019
Omgeving 'Stenen Huis' in ere hersteld
>Tielt-Winge
Landschapteam plant 275 m meidoornhaag van

In Tielt-Winge stond de oude herberg ‘Stenen Huis’ uit de 17de eeuw lange tijd te vervallen. De huidige eigenaar is echter zeer gedreven om niet alleen het huis te restaureren, maar ook om de omgeving opnieuw in ere te herstellen. Hiervoor kwam hij bij ons terecht. Wij zorgden voor de aanvulling van de oude haag met meidoorn...

Landbouwers helpen onze akkervogels!
Wintergewas vergroot het voedselaanbod voor akkervogels

Onze regionale bedrijfsplanner van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) contacteerde vorig jaar in Noord-Hageland de landbouwers met percelen binnen een akkervogelgebied met de vraag om in te stappen in een beheerovereenkomst. Er zijn overeenkomsten afgesloten voor maar liefst 74 nieuwe bloemenstroken (22,8 ha) en 44 nieuwe faunastroken (20,5 ha...

vrijdag 14 december 2018
Succesvolle samenaankoop 'Behaag je tuin'
> 147 inwoners maken het verschil in Noord-Hageland
Klaar om de tuin natuurvriendelijk in te richten!

Voor het eerst organiseerden de vijf Vlaams-Brabantse regionale landschappen, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, een samenaankoop van inheemse hagen, heggen, houtkanten en hoogstam(fruit) bomen voor in de tuin. In Noord-Hageland maken 147 inwoners van Noord-Hageland het verschil!

donderdag 13 december 2018
Kleine landschapselementen bij 40 particulieren
Landschapsteams al vroeg aan het werk.

Het startschot voor het nieuwe plantseizoen is in november afgegaan. In deze periode laten we heel wat kleine landschapselementen aanleggen door onze landschapsteams. Bij maar liefst 40 particulieren planten ze hagen, heggen en houtkanten aan.

Opknapbeurt voor Aarschotse Craenenskapel
Het nieuwe zinken dak van de Craenenskapel.

Dankzij het 360°-erfgoedproject van de provincie Vlaams-Brabant kan waardevol klein historisch erfgoed gerestaureerd worden in samenhang met het omringend landschap. Dit jaar was de Craenenskapel in Aarschot aan de beurt. Deze kapel, geflankeerd door twee mooie lindes, springt mooi in het oog op de viersprong van de Craenenskapelstraat en...

zondag 4 november 2018
Kleuters planten hun geboortebos
> Tielt-Winge
De totempalen met de namen van alle helpertjes.

In Tielt-Winge pakt men de aanplant van een traditioneel geboortebos nét iets anders aan.... hier wacht men liever even totdat de kleine spruit al een kloeke kleuter is geworden. Op zondag 4 november gingen een 60tal enthousiaste vierjarigen aan de slag achter het kabouterbos aan Huize Hageland. Samen plantten ze zo'n 120 jong boompjes aan....