Bestuur

Naast het personeelsteam bestaat de vzw uit een Algemene Vergadering, een Raad van Bestuur en een Dagelijks Bestuur, die het beleid van Regionaal Landschap Noord-Hageland bepalen.