dinsdag 11 september 2018
Feestwandelingen: een terugblik
> 25 jaar

Nu de dagen al flink gekort zijn, hebben we ook de pagina omgeslagen van onze zomerse avondwandelingen i.s.m. Pasar. Met deze wandelingen wilden we ons 25 jarig bestaan ook bij een ruimer publiek in de verf zetten. Daarom organiseerden we samen met Pasar in elke gemeente van ons werkingsgebied een wandeling op vrijdagavond. En er bleek duidelijk een publiek te bestaan voor deze formule.
Gemiddeld kwamen er elke wandeling zo’n 90 personen opdagen, met als uitschieter de wandeling in Bekkevoort met meer dan 120 deelnemers. Deelnemers die aan zes wandelingen deelnamen, kregen tijdens de laatste wandeling een cadeautje en dat maakte dat er een trouw publiek bestond voor de reeks. In totaal waren er echter 260 verschillende inschrijvers op de wandeling. Alle 10 de wandelingen opgeteld, waren er zo’n 900 deelnemers. Zij werden rondgeleid door vrijwilligers van Pasar en kregen op een tweetal plekken een korte uitleg over het werk en de projecten van RLNH, een gesmaakte combinatie. Ook voor RLNH is de samenwerking met Pasar goed bevallen. We bedanken dan ook alle vrijwilligers voor hun inzet tijdens de wandelingen.