Gratis bijen doe-pakket!
> voor inwoners uit Bekkevoort en Tielt-Winge

In het kader van het Europees project ‘Meer natuur voor pittig fruit’ neemt het Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw tal van acties om het bijenbestand op te krikken. In de gemeenten Bekkevoort en Tielt-Winge werken we hiervoor niet alleen samen met de gemeentebesturen en de lokale fruittelers, maar ook met particulieren. Want ook jij kan meewerken aan een BIJ-vriendelijk landschap!

Speciaal voor de inwoners van Bekkevoort en Tielt-Winge stelden we een gratis ‘bijen doe-pakket’ samen! Dit pakket bestaat uit een bijenhotel met 131 gaatjes, een zakje bloemenzaad van +/- 20 g en een informatieve bijenfolder met tips en weetjes.

Wil jij in je tuin ook genieten van de kleurrijke bloemenpracht en het bijengezoem?
Registreer je dan hier!
Wij nemen contact met je op om af te spreken wanneer je je pakket hier kan komen afhalen.

Gezoem in de tuin
Veel inheemse bloemen, bomen, struiken en een beperkt aantal sierplanten zijn geschikt voor bijen. Door een bloemenweide of -strook in te zaaien, help je onze gevleugelde vrienden dus aan meer voedsel. En zelf geniet je van de bloemenpracht!
Door een bijenhotelletje op te hangen in de buurt van je bloemenweide, voorzie je extra nestgelegenheid. In tegenstelling tot honingbijen die in een korf worden gehouden, graven solitaire bijen zelf nesten in grond of zoeken holtes in stengels, hout, .... Goed om weten is dat solitaire bijen niet agressief zijn. Dus geen nood als ze tussen stoeptegels of in gazonranden nestelen!

Nog meer bij-vriendelijke acties
Ook voor grotere percelen bieden we bloemenzaad aan. En we kunnen jouw perceel eventueel laten inzaaien. Dankzij subsidies blijft het kostenplaatje immers beperkt! Hagen, heggen, houtkanten en hoogstamfruitbomen zijn eveneens interessant voor onze bijen. Ze  bieden extra voedsel en een veilige, beschutte nestgelegenheid. Heb je interesse in een aanplant? Ook daarvoor kan je bij ons terecht voor advies en ondersteuning. Informeer vrijblijvend op het nummer 016 63 59 54 of via info@rlnh.be.

Meer weten?
Nobby Thys, biodiversiteitsmedewerker
016 61 92 28 of nobby.thys@rlnh.be

Al deze bijenacties kaderen binnen het project ‘Meer natuur voor pittig fruit’, gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu