Landbouwbedrijfsplannen

De boer als landschapsbouwer
Sinds 2007 werkt het Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw samen met een bedrijfsplanner van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De bedrijfsplanner begeleidt boeren die een
beheerovereenkomst willen afsluiten. Een beheerovereenkomst is een vrijwillige overeenkomst waarbij de landbouwer zich engageert om op zijn bedrijf bepaalde maatregelen te nemen in ruil voor een jaarlijkse financiële vergoeding. Als een landbouwer geïnteresseerd is, maakt de bedrijfsplanner gratis en vrijblijvend een bedrijfsplan op. Zo’n bedrijfsplan toont de mogelijkheden voor natuur-, milieu- en landschapszorg op bedrijfsniveau.

In het Hageland zijn momenteel o.a. volgende pakketten mogelijk:
> beheer van perceelranden
> akkervogels
> botanisch beheer
> aanleg en onderhoud van heggen, houtkanten en poelen
> erosiebestrijding
> beheerovereenkomst water

Meer weten?
Meer weten over de verschillende pakketten? Wil je weten wat de mogelijkheden zijn op jouw bedrijf? Of wil je hulp bij het invullen van de aanvraag?
Neem dan contact op met:
Matthias Lemmens
Bedrijfsplanner Noord-Hageland
GSM 0499 59 38 39 of matthias.lemmens@vlm.be

Meer informatie vind je ook op:
http://www.vlm.be/landtuinbouwers/beheerovereenkomsten/Pages/default.aspx