Natuur op school

Natuur op school

Verkies jij een kale, betonnen speelplaats? Of liever een groenere speelomgeving met wilgenhutten, een moestuin, kippenren en hier en daar een nestkast of insectenhotelletje?Delen

Geef je school groene longen

Kinderen en jongeren die vaak buiten komen of spelen zijn rustiger en gelukkiger. Speelplaatsen en -terreinen zijn jammer genoeg vaak nog woestijnen van asfalt. Daar kan je samen met jouw school verandering in brengen! Je kan een project indien via het subsidiekanaal 'Natuur op School' van provincie Vlaams-Brabant. Wij kunnen je helpen bij het uittekenen van je plannen, het aanvullen van je dossier en geven advies.  Klik hieronder voor meer informatie over het aanvraagdossier, praktische insteken of download de brochure waarin scholen tonen hoe zij hun speelplaats hebben omgetoverd.

 

© RLNH

Recente Realisaties

© RLNH

Wijkschool Sint-Anna, Baal (Tremelo)

De wijkschool van Sint-Anna in Baal verloor een deel van haar speelruimte aan een nieuw schoolgebouw. Het team maakte gebruik van de gelegenheid om de speelplaats om te toveren tot een groene avontuurlijke speelzone. In maart plantten we de eerste hagen en een veldesdoorncirkel aan. De school organiseerde zelf nog een plantactie samen met de leerlingen.

Ook in de hoofdschool vergroenden we de kleuterspeelplaats. Hiervoor onthardde de school eerst een groot deel van de speelplaats. Zo kwam er ruimte voor een speelse wadi met wilgentunnels rond. In het voorjaar van 2023 zaaien we nog een bloemenweide in. Er volgen rivierkeien en enkele spelelementen. Op de resterende verharding bracht Dr. Mobi een fietsparcours aan.

Basisschool Molenstede (Diest)

De gemeentelijke basisschool in Molenstede bouwde recent een nieuwe school. De bestaande gebouwen werden gerenoveerd. Voor het schoolteam was dit het ideale moment om na te denken over de vergroening van hun speelplaats. Samen met het team, de leerlingen en de provinciale MOS-medewerker gingen we aan de slag.

Voor de start van de nieuwbouw vormden we een sparrenbos om naar een buitenklas. Het was een idee van de leerlingen om van het bos een speel- en leerplek te maken. In het voorjaar van 2018 plantten we samen met de scholieren en IGO 550 streekeigen bomen aan. Deze krijgen de komende jaren de kans om uit te groeien tot een bos.


Na het afronden van de nieuwbouw kreeg de nieuwe, natuurlijke speelplaats vorm. De school stelde op 1 september de nieuwe buitenruimte én hun gloednieuwe naam voor. De school heet nu ‘De Buitenkans’. De volgende jaren zullen we samen met de school en de MOS-medewerker bekijken hoe ook de oude speelplaats kan omgetoverd worden tot een groene oase.

© RLNH
© RLNH
© RLNH

Montfortcollege Rotselaar

In het Montfortcollege in Rotselaar hebben directie, leerlingen, leerkrachten en de klusjesman nagedacht over een educatieve en biodiverse speelplaats. Samen met de provinciale MOS-medewerker staan we hen hierin bij. We helpen hen om natuur aan educatie te linken en de juiste groenvormen uit te kiezen.  We bundelden alle ideeën en vertaalden deze in een masterplan. Daarop zijn alle acties en thema's zichtbaar waarrond de school in de toekomst wil werken. Deze verhogen de biodiversiteit en bieden leerkansen binnen de grenzen van de school.

Acties:
- Aanplanten van gemengde inheemse hagen, heggen en hoogstambomen
- Herstellen en versterken van de oude boomgaard
- Beschermen van een oude beuk op het domein
- Intensief gemaaid grasland omtoveren tot extensief beheerde bloemenweide
- Vleermuisvriendelijk inrichten van de Krocht, een pittoreske grot

Thema’s:
- Compost en moestuin
- Bestuiving
- Nestkasten voor vogels, bijen, eikelmuis, vleermuizen,…
- Klimaatverandering

De inrichtingswerken gebeuren met financiële middelen van de provincie Vlaams-Brabant, via het subsidiekanaal ‘Natuur op School’ (NOS).